JEDNOTNÉ PROPOZICE přehlídek ZPĚVÁČEK SLOVÁCKA 2019

Soutěž v sólovém zpěvu lidových písní je určena pro děti ve věku do 15 let včetně. Věkovým
kritériem je věk účastníka dosažený v kalendářním roce konání přehlídky. • Účastník soutěží v
kroji s repertoárem regionu, který zastupuje.
Počet písní: • Děti v obou kategoriích tj. do 10 let a 10-15 let na Zpěváčkovi Slovácka zazpívají
jednu lidovou píseň s doprovodem cimbálové muziky. Je povoleno soutěžit s komponovanou sérií
písní (více než jedna píseň v sadě), tak jak je v regionu, který zpěvák zastupuje obvyklé.
Současně pokud soutěžící ovládá nějaký hudební nástroj běžně užívaný v cimbálových muzikách
je možné ho použít. Vyjma akordeonu, který pořadatel nedoporučuje.
Účastník soutěže musí včas dodat notový materiál!
Porota a hodnocení: Výkony soutěžících posoudí porota, která bude vybírána pouze z
významných národopisných reprezentantů, aktivních lidových muzikantů a lidových zpěváků a to
podle následujících kritérií:
1) Výběr soutěžních písní vzhledem k věku interpreta.
2) Hlasové a intonační schopnosti.
3) Zvládnutí regionálního stylu a dodržení dialektu.
4) Hlasová a intonační přesnost a připravenost.
5) Výraz, přirozený projev a radost ze zpěvu, užití lidového oděvu.
6) Schopnost spolupráce a kontakt s doprovodnou hudbou.
Při hodnocení může porota přihlédnout k tanečnímu nebo hudebnímu doplnění vlastního zpěvu.
Tato taneční nebo hudební prezentace není součástí hodnocení. Porotci vyhodnotí soutěžící 1. 2.
a 3 místem a vítěz ponese titul Zpěváček Slovácka.
Úkolem Zpěváčka Slovácka je pokračovat v tradicích našich předků a dále rozvíjet a obnovovat
původní národopisné bohatství.
Naše základní pravidlo je: LIDOVÁ PÍSEŇ NEMÁ AUTORA!!!
Zkoušky s muzikami na Zpěváčka Slovácka 2019 do Ratíškovic (5. května)
CM MATĚJE KŮREČKY: základní škola ve Starém Poddvorově
– pátek 19. dubna, pátek 26. dubna se začátkem v 17.00 hodin pro postupující
děti z Podluží, Mikulovska, Hanáckého Slovácka, Kyjovska
– kontakt na vedení muziky: Oldřich Kůrečka -602 492 954
oldrich.kurecka@gmail.com
———————————————————————————————————–
CM JAVOR s primáškou Marií Ostřížkovou: Panský dvůr ve Veselí nad
Moravou
– pátek 26. dubna (16.30 hodin), pátek 3. května (17.00 hodin) pro postupující
děti z Horňácka, Strážnicka, Veselska, Uherskohradišťska, Uherskobrodska,
Zálesí
– kontakt na vedení muziky: Marie Ostřížková-737 477 456
marie.ostrizkova@seznam.cz
———————————————————————————————————–
GENERÁLKA PRO VŠECHNY FINALISTY BUDE V DEN KONÁNÍ SOUTĚŽE 5.
KVĚTNA OD 10.00 HODIN VE SPOLKOVÉM DOMU V RATÍŠKOVICÍCH

Zatím je to všechno a těšíme se na spolupráci a setkání s dětmi na zkouškách a ve finále
v Ratíškovicích.